Coğrafya İklim Bilgisi
11 Temmuz 2024

Coğrafya İklim Bilgisi

İklim, belirli bir bölgede uzun yıllar boyunca gözlemlenen atmosfer olaylarının ortalamasıdır. Havanın yağmurlu, bulutlu, rüzgârlı veya güneşli olması gibi kısa süreli atmosfer olaylarına hava durumu denir. Bu olayları inceleyen bilim dalı meteorolojidir. Geniş bir bölgede uzun yıllar süresince gözlemlenen atmosfer olaylarının genel durumuna ise iklim denir ve bu alanda çalışan bilim dalı klimatolojidir.

İklim ve Hava Durumu Arasındaki Farklar

İklim ve hava durumu arasındaki temel farkları şu şekilde özetleyebiliriz:

 • İklim geniş coğrafi alanlarda (örneğin Akdeniz Havzası) uzun yıllar boyunca (genellikle 30-40 yıl) gözlemlenen atmosfer olaylarının ortalamasıdır.
 • Hava durumu ise dar bir bölgede (örneğin İstanbul-Kadıköy) kısa süre içinde (birkaç saat veya gün) değişiklik gösteren atmosfer olaylarını ifade eder.
 • İklim, belirli bir kararlılığa sahipken, hava durumu gün ve saat içinde değişiklik gösterebilir.

Meteoroloji ve Klimatoloji

Meteoroloji bilimi, atmosferin fiziksel özelliklerini ve atmosferde meydana gelen olayların dayandığı fizik kanunlarını incelemeye çalışır. Meteorologlar, çeşitli aletlerle günlük hava durumu verilerini ölçer veya gözlem yaparak bu verileri kayda geçirirler. Yapılan bu işe rasat (gözlem) denir.

Meteoroloji biliminin yaptığı bu rasatları toplayarak ortalamalarını hesaplayan ve bu atmosfer olaylarının insan yaşamına olan etkilerini araştıran bilim dalına ise klimatoloji denir. Bir bölgenin iklim özelliklerini doğru ve tam olarak belirleyebilmek için yeterli sıklıkta ve gerekli yerlerde meteoroloji istasyonlarının bulunması gereklidir.

İklimin İnsan Üzerindeki Etkileri

İklimin insan yaşamı üzerindeki etkilerini şu başlıklar altında toplayabiliriz:

 • Nüfusun dağılımı
 • Ekonomik faaliyetler
 • Beslenme ve giyim alışkanlıkları
 • Fizyolojik gelişim
 • Karakter özellikleri
 • Kültürel faaliyetler

İklimin Ekonomik Hayat Üzerindeki Etkileri

İklim, ekonomik hayatı da çeşitli şekillerde etkiler:

 • Sanayinin dağılımı
 • Ulaşım faaliyetleri
 • Konut tipi ve kullanılan malzeme
 • Turizm faaliyetleri
 • Tarım faaliyetleri ve ürün çeşitliliği
 • Ticaret şekilleri

İklimin Doğal Çevre Üzerindeki Etkileri

İklimin doğal çevre üzerindeki etkilerini de şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Dış kuvvetlerin etki alanları
 • Yer şekillerinin oluşumu
 • Taşların biçimi
 • Toprak oluşumu, tipleri ve verimliliği
 • Bitki örtüsü ve dağılımı
 • Göllerin dağılımı ve sularının kimyasal özellikleri
 • Yer üstü ve yer altı su durumu
 • Akarsu debileri ve rejimleri
 • Okyanus akıntılarının yönleri ve hızları
 • Hayvan türleri ve dağılımı
 • Erozyon ve heyelan oluşumu
 • Daimi kar sınırları
 • Ormanın ve tarımın üst sınırları
 • Denizlerin tuzluluk oranı

İklim, dinamik bir yapıya sahip olup, hem insan yaşamını hem de doğal çevreyi derinlemesine etkileyen önemli bir faktördür. Bu nedenle, iklim ve hava durumu bilgisi coğrafya biliminin temel konularından biridir.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

Yasa

10 Temmuz 2024 Çarşamba

İklim ve hava durumu arasındaki farkı anlamakta zorlanıyorum. Bir bölgede iklimin belirlenmesi neden bu kadar uzun sürüyor? Hava durumu günlük olarak değişebiliyorken, iklimin sabit kalmasının sebebi nedir?

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Merhaba Yasa,

Bu kafa karışıklığını yaşaman oldukça doğal. Hava durumu ve iklim arasındaki temel farkı anlamak, bu konuyu daha netleştirir. Hava durumu, belirli bir bölgede kısa bir zaman diliminde (günlük, haftalık) meydana gelen atmosferik koşulları ifade eder. Örneğin, bugün yağmur yağması veya yarın güneşli olması hava durumuna örnektir.

İklim ise, bir bölgedeki hava durumu koşullarının uzun yıllar boyunca (genellikle 30 yıl veya daha fazla) ortalamasıdır. Bir bölgenin iklimini belirlemek, uzun dönemli gözlemler ve veriler gerektirir. Bu yüzden iklim, hava durumuna göre daha sabit ve öngörülebilirdir. Hava durumu hızlı ve kısa süreli değişiklikler gösterirken, iklim daha uzun vadeli ve genel bir karakteristiği yansıtır.

Umarım bu açıklama, iklim ve hava durumu arasındaki farkı daha iyi anlamana yardımcı olmuştur, Yasa.

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Endonezya İklimi Özellikleri

Endonezya İklimi Özellikleri

Hatay İkliminin Özellikleri

Hatay İkliminin Özellikleri

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Dünya İklim Kuşakları Türleri ve Özellikleri

Dünya İklim Kuşakları Türleri ve Özellikleri

Erzurum İklimi Özellikleri

Erzurum İklimi Özellikleri

İklim Kuşakları Nelerdir?

İklim Kuşakları Nelerdir?

İklim Elemanları Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

İklim Elemanları Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

İsveç İklimi Yağış

İsveç İklimi Yağış

Güncel

Denizli İklimi Türleri ve Özellikleri

Denizli İklimi Türleri ve Özellikleri

Güncel

Sert Karasal İklim ve Özellikleri

Sert Karasal İklim ve Özellikleri

Güncel

Coğrafya İklim Bilgisi

Coğrafya İklim Bilgisi