Coğrafya İklim Bilgisi

Coğrafya İklim Bilgisi

Coğrafya İklim Bilgisi, dar olan bölgede, kısa süre içinde değişim gösteren atmosfer vakalarına hava durumu denir. Bir alanda havanın yağmurlu, bulutlu, rüzgarlı ya da güneşli olması oradaki gökyüzü vaziyetini etkiler. Gökyüzü olaylarını meteoroloji bilimi incelemektedir. Geniş tek bölgede uzunca seneler süresince görülen gökyüzü vakalarının vaziyetine iklim denir. İklimi inceleyen bilim dalı klimatolojidir. İklim ve gökyüzü vaziyetinin karşılaştırılması; İklim kapsamlı sahalarda (ör. Akdeniz havzası), uzunca seneler süresince (30-40 sene) benzer olan aşağı yukarı gökyüzü durumu iken; gökyüzü durumu dar tek bölgede (ör. İstanbul-Kadıköy), kısa zamanda (tek iki saat) değişim gösteren atmosfer olaylarıdır. İklimde tek kararlılık laf konusu iken, gökyüzü durumu gün ve saat içinde farklılaşma gösterir.

Meteoroloji bilimi, atmosferin fizyolojik özelliklerini, atmosferde yaşanan olayların dayandığı fizik kanunlarını meydana koymaya çalışır. İklim personellerinin gündelik değerlerini çeşitli aletlerle ölçülür ya da aletsiz olarak gözlenerek kayıtlara geçirilir. Yapılmış Olan bu işe Rasat (Gözlem) denir.
Meteoroloji biliminin yaptığı bu rasatları alarak bunların ortalamasını çıkarıp, bu gökyüzü vakalarının birey yaşamı üst kısmına olan etkilerini araştıran bilime ise Klimatoloji denir.Bir yerin abuhava özelliklerini tam ve gerçek olarak belirtebilmek amaçlı kafi sıklıkta ve gerekli yerlerde istasyon ağının olması gerekir. İklim, dinamik yaşamı etkileyen en mühim unsurdur. Bununla Birlikte yeryüzünün şekillenmesinde de mühim tek rol oynar.
İklimin etkilerini üç ana başlık altında toplayabiliriz:

İklimin İnsan Üzerindeki Etkileri
 • Nüfusun dağılışını,
 • Uygun Fiyat faaliyetlerini,
 • Yemek ve giyeceklerini,
 • Fizyolojik gelişimlerini,
 • Karakterlerini,
 • Kültür faaliyetlerini etkiler,
 • İklimin Uygun Fiyat Hayat Üzerindeki Etkileri
 • Endüstrinin dağılışını,
 • Erişim faaliyetlerini,
 • Konut tipi ve kullanılan malzemeyi,
 • Turizm faaliyetlerini,
 • Tarım faaliyetlerini ve mahsulleri çeşitliliğini,
 • Bunlara ilişkili olarak ticaret şekilleri de iklimin denetimi altındadır.
 • İklimin Naturel Etraf Üzerindeki Etkileri
 • Harici kuvvetlerin etki alanlarını,
 • Yer şekillerinin oluşumunu,
 • Taşların hal biçimini,
 • Toprak oluşumu, tipleri ve verimliliğini,
 • Nebat örtüsünü ve dağılışını,
 • Göllerin dağılışı ve sularının kimyevi öz.,
 • Yer üstü ve yer altı su durumu,
 • Akarsu debilerini ve rejimlerini,
 • Okyanus akıntılarının yönleri ve hızlarını,
 • Hayvan türleri ve dağılışını,
 • Erozyonu ve heyelan oluşumunu,
 • Daimi kar sınırı,
 • Ormanın ve tarımın üst hududunu,
 • Denizlerin tuzluluk oranını etkiler.
Son Güncelleme : 24.04.2021 13:03:42
Coğrafya İklim Bilgisi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Coğrafya İklim Bilgisi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Coğrafya İklim Bilgisi"
Öğretmenim coğrafya iklimleri ile ilgili geniş bir araştırma yapmamı istedi. Coğrafya iklim bilgisinin anlamı nedir? Meteoroloji biliminin alanları nelerdir? Gözlem nasıl yapılır ve anlamı nedir? İklimlerin insan üzerindeki etkileri nelerdir? İklim okyanus akıntılarının yönlerini ve hızlarını belirler mi? İklim hayvanların türlerini ve dağılışlarını etkiler mi? Detaylı olarak bilgi verir misiniz?
Mehmet . 01.10.2018 13:25:43
CEVAP YAZ
Hindistan İklimi
Hindistan İklimi
Hindistan iklimi genel olarak yağışlıdır. Güney Asya’da yer alan Hindistan’da üç çeşit iklim görülmektedir. Sıcak iklim, ıslak iklim (Muson iklimi) ve serin iklim. Hindistan’ın genelinde hakim olan iklim türü Muson iklimidir. Muson iklimi ise se...
Sert Karasal İklim
Sert Karasal İklim
Sert karasal iklim; Yaşam koşulları oldukça ağır iklim türlerinden bir tanesidir. Karasal iklim kuzey yarım kürede ve deniz etkisinden uzak ülkelerde yaşanan bir iklim çeşitidir. Karasal iklim yeterince soğuk bir iklim olmasına rağmen sert karasal ik...
Ilıman Karasal İklim
Ilıman Karasal İklim
Ilıman karasal iklim ılıman kuşakta görülen ve sıcaklık farklarının oldukça belirgin olduğu bir iklim türüdür. Dünyada bulunduğu yere ve coğrafi koşullarına göre her noktanın kendine özgü bir iklimi bulunur. Ilıman kuşak dediğimiz bölgede yaşanılan i...
Avustralya İklimi
Avustralya İklimi
Avustralya İklimi: Güney yarım kürede yer alan ve bir ada ülkesi olan Avustralya, Hint Okyanusu İle Büyük Okyanus arasında Okyanusya kıtasında yer almaktadır. Toprak bakımından bakıldığında Avustralya en büyük ülkeler arasında 6. Sırada yer...
Almanya İklimi
Almanya İklimi
Almanya iklimi, orta Avrupa ülkelerinden olan Almanya'nın kuzeyinde Kuzeyindeki Denizi ve Baltık Denizi vardır. Diğer üç tarafı karasaldır ve bu bölgelerde çeşitli ülkeler ile hudut komşusudur. Yüz ölçümü epeyce yayvan bir ülkedir. Alp sıradağlarına ...
Karadeniz İklimi
Karadeniz İklimi
Karadeniz İklimi,Karadeniz bölgesi, yurdumuzun en çok yağış alan bölgesidir ve bu yağışa nedeniyle bölgenin çoğunluğu ormanlık alandır. Karadeniz bölgesinde ve marmara bölgesinin karadenize bakan kıyılarında ve kuzey Anadolu'nun Karadeniz yamaçlarınd...
Doğu Anadolu Bölgesi İklimi
Doğu Anadolu Bölgesi İklimi
Doğu Anadolu Bölgesi İklimi; bu bölgemizde karasal iklim hakim olmaktadır. Karasal iklim kışları soğuk ve karlı geçen, yazları ise sıcak ve kurak geçen iklim türüdür. Bu iklim türünde kış erken başlayarak karın 90 gün yerin üzerinde kalmasına sebep o...
Savan İklimi
Savan İklimi
Savan ikliminde senelik hararet ortalaması 20°C'nin üstündedir. Yazlar sıcak ve yağışlı, kışlar sıcak ve kurak geçer. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği yaz aylarında konveksiyonel yağışlar görülür. Kış aylarında subtropikal dik basıncın (DYB) etki...
Bursa İklimi
Bursa İklimi
Bursa İklimi, şehrin tüm bölgelerinde tek bir iklime sahiptir. Oldukça gelişmiş olan Bursa, iklim açısından da insanlara hitap etmektedir. Bu nedenle ve diğer nedenler ile bursa yerleşim açısından oldukça gelişmiştir. 40 derece enlemlerinde olan Burs...
Norveç İklimi
Norveç İklimi
Norveç ikliminde sahil süresince ılıman iklim görülür. Kuzeyindeki Atlas akımının tesiriyle hararet değişiklikleri meydana çıkar. Arazi buzulludur. Genellikle yüksek platolar ve yüksek dağların aralarında randımanlı vadiler bulunur. Ovalar minik ve d...
Step İklimi
Step İklimi
Step iklimi, ılıman ve sıcak kuşaklarda karaların iç kısımlarında görülür. Ortada Avrupa`da Asya`nın iç kısımları ve Kuzeyindeki Amerika`nın ortada kısımlarında etkilidir. Yağışların kocaman bölümü ilkbaharda düşer, yazlar kurak geçer. Natürel n...
Çöl İklimi
Çöl İklimi
Çöl İklimiDünya genelinde makroklima yani büyük iklim çeşitleri üç tanedir. Çöl iklimi bu büyük iklimler içinde sıcak iklimler grubuna dahil olan ve büyük bir kısmı 30° enlemlerinde görülen yıllık yağışın yok denecek kadar az olduğu iklim türüdür.Dün...

 

Hindistan İklimi
Sert Karasal İklim
Ilıman Karasal İklim
Avustralya İklimi
Almanya İklimi
Karadeniz İklimi
Doğu Anadolu Bölgesi İklimi
Savan İklimi
Bursa İklimi
Norveç İklimi
Step İklimi
Çöl İklimi
Ilıman İklim
Çin İklimi
İklim Tipleri
İngiltere İklimi
Kanada İklimi
Almanya Bitki Örtüsü
Topoğrafya
Dünyada Görülen İklim Tipleri
İklim Kuşakları
Bozkır İklimi
Tundra İklimi
Soğuk İklimler
Japonya İklimi
Ege Bölgesinin İklimi
Muson İklimi
Amazon İklimi
Marmara Bölgesinin İklimi
İklimi Etkileyen Faktörler
Popüler İçerik
Ilıman İklim
Ilıman İklim
Ilıman iklim, kendi arasında dört farklı grupta incelenmektedir. Dünyada ormanlık bölgelerin olduğu yerlerde ve tundra ikliminin görüldüğü bölgelerde ...
Çin İklimi
Çin İklimi
Çin İklimi, ilk başta Çin Halk Cumhuriyetini tanıtalım ve sonra iklimi hakkında bilgi verelim. Çin Halk Cumhuriyeti; yüz ölçümü bakımından dünyada üçü...
İklim Tipleri
İklim Tipleri
İklim tipleri, dünya üzerinde başlıca üç grupta değerlendirilebilir. Bunlar soğuk iklimler, sıcak ve ılınman iklimlerdir. Bu iklim tipleri kendi arası...
İngiltere İklimi
İngiltere İklimi
İngiltere İklimi, Birleşik Krallık, Atlas Okyanusu, Manş Denizi, İrlanda Denizi ve Kuzey Denizi ile çevrili olan bir ada ülkesi olmasının neticesinde ...
Kanada İklimi
Kanada İklimi
Kanada İklimi; Kanada, Kuzey Amerika'nın kuzeyinde, Atlas Okyanusu ve Büyük Okyanusu arasında kalan ve Amerika Büyük Devlet'inin kuzeyinde kalan Rusy...
Almanya Bitki Örtüsü
Almanya Bitki Örtüsü
Almanya Bitki Örtüsü, Daha önceleri zengin orman örtüsüne sahip olan ülkede, insan eliyle bozulan orman varlığı, ülke yüzölçümünün % 30’una kadar geri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Hindistan İklimi
Sert Karasal İklim
Ilıman Karasal İklim
Avustralya İklimi
Almanya İklimi
İklimi Etkiliyen Faktorler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
İklimi Etkiliyen Faktorler
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022