Küresel İklim Değişikliği

Küresel İklim Değişikliği

Küresel İklim Değişikliği, Dünyamızın yörüngesi 23 bin yılda bir değişmektedir. Bu doğal sürece bağlı olarak güneş ışınlarının geliş açısı değişir, buna bağlı olarak dünyanın ortalama sıcaklıkları değişir ve doğal küresel iklim değişiklikleri ortaya çıkar. Küresel iklim değişikliklerindeki bir diğer doğal unsur ise güneş lekeleridir.

Fakat doğal küresel iklim değişiklikleri son yüzyılda insan eliyle bozulmuştur. Şöyle ki; dünyamızı saran atmosfer, sera görevini üstlenen bir yapıya sahiptir. Atmosfer tabakası güneşten gelen ışınları hapsederek dünyanın doğal sıcaklığını dengeler. Böylece dünyamız yaşanılabilir bir gezegen olur. Ancak giderek hızlanan ormansızlaştırma süreci nedeniyle dünyadaki oksijen miktarı azalmakta karbon miktarı artmaktadır. İçinde bulunduğumuz son yüzyılda sanayileşme sürecinin hızlı bir şekilde ilerlemesi de karbon oranını hızla yükselten diğer bir sebeptir. Özellikle fosil yakıtların yoğun kullanımıyla birlikte atmosfere daha fazla karbon salınmıştır. Atmosfere salınan karbondioksit gibi sera gazları atmosferde hapsolmakta, böylece dünyanın ısısı yükselmektedir. Bu süreç ''kuvvetlenmiş sera etkisi'' olarak adlandırılır.

Özetle; doğal nedenlerle birlikte fosil yakıtların yoğun kullanımı ve kesilen ağaçların yerine oksijen üreterek dünyadaki gaz oranını koruyan doğal kaynakların üretilememesi, bu doğal kaynakların kendini yenilemesine izin verilmemesi, atmosferdeki karbondioksit, metan ve ozon gazlarını arttırarak küresel ısınmaya yani küresel iklim değişikliklerine neden olmaktadır. Küresel anlamda 19. yy'ın sonlarında iyice belirginleşen iklim değişiklikleri son yıllarda iyice hissedilir hale gelmiş, son yarım asırda küresel sıcaklık rekorları kırılmıştır.

Küresel iklim değişikliği ile Kutup bölgelerindeki buzullar erimeye başlamış, dağların yüksek tepelerindeki vadi buzulları çözülmüştür. Buzulların erimesi ise deniz ısısını ve seviyesini değiştirmeye devam etmektedir. Canlıların yaşamlarını etkileyen en önemli doğa olayları ise sıcaklık, yağış, nem ve rüzgarlardır. Değişen sıcaklıklar, nem oranları ve rüzgarlar canlıların bilinen çeşitlerinde değişikliğe neden olacak, bazı türler evrimleşerek yeni küresel şartlara uyum sağlayacak bazı türler ise tamamen değişen hava şartları ile yok olacaktır. Ayrıca, kutuplardaki erimeyle birlikte deniz seviyesi yükselmeye devam edecek ve bazı kara parçaları tamamen suyun altında kalacaktır. Rüzgarlarda ki değişim Tropikal kasırgaların yönünü değiştirecek, daha büyük tufanlara neden olacaktır.

Küresel iklim değişikliği sebebiyle bazı bölgelerde sıcaklık çok düşeceği ve bazı bölgelerde de çok yükseleceği için tarımsal ürünlerde çeşitlilik azalacak ve kıtlık sorunu ortaya çıkacaktır. İklim değişikliği nedeni ile yeni hastalıklar ortaya çıkacaktır. Atmosferdeki aşırı kirlenme ve gaz oranındaki bozulmalar yüzünden asit yağmurlarının sayısı artacaktır. Toprağın yüzeyindeki kimyasal ve fiziksel değişimler yer altı sularını etkileyecektir.

Türkiye bulunduğu konum itibariyle bugün birçok ülkeyi direk etkileyen, küresel iklim değişikliğine bağlı gerçekleşen kasırga ve tusunamilerden direk etkilenmemektedir. Fakat küresel iklim değişikliğinde Türkiye'de dolaylı olarak etkilenmektedir. Özellikle kuraklık, sel, değişen sıcak ve soğuk hava dalgaları, mevsimi dışında görülen dolu gibi yağışlar Türkiye'nin afet yönetimi çalışmaları arasında olmalı ve bilinçlendirme çalışmaları arttırılmalıdır. Bugün dünya devletleri Küresel İklimin Korunması amacıyla birçok antlaşmaya imza atmakta ve kamu spotları hazırlayarak mümkünce fazla insana ulaşmaya çalışmaktadır.
Son Güncelleme : 09.04.2021 03:59:40
Küresel İklim Değişikliği ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Küresel İklim Değişikliği Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Küresel İklim Değişikliği"
nerde o eski kışlar dermişim şimdi
Erkılıç . 05.01.2016
CEVAP YAZ
Hindistan İklimi
Hindistan İklimi
Hindistan iklimi genel olarak yağışlıdır. Güney Asya’da yer alan Hindistan’da üç çeşit iklim görülmektedir. Sıcak iklim, ıslak iklim (Muson iklimi) ve serin iklim. Hindistan’ın genelinde hakim olan iklim türü Muson iklimidir. Muson iklimi ise se...
Sert Karasal İklim
Sert Karasal İklim
Sert karasal iklim; Yaşam koşulları oldukça ağır iklim türlerinden bir tanesidir. Karasal iklim kuzey yarım kürede ve deniz etkisinden uzak ülkelerde yaşanan bir iklim çeşitidir. Karasal iklim yeterince soğuk bir iklim olmasına rağmen sert karasal ik...
Ilıman Karasal İklim
Ilıman Karasal İklim
Ilıman karasal iklim ılıman kuşakta görülen ve sıcaklık farklarının oldukça belirgin olduğu bir iklim türüdür. Dünyada bulunduğu yere ve coğrafi koşullarına göre her noktanın kendine özgü bir iklimi bulunur. Ilıman kuşak dediğimiz bölgede yaşanılan i...
Avustralya İklimi
Avustralya İklimi
Avustralya İklimi: Güney yarım kürede yer alan ve bir ada ülkesi olan Avustralya, Hint Okyanusu İle Büyük Okyanus arasında Okyanusya kıtasında yer almaktadır. Toprak bakımından bakıldığında Avustralya en büyük ülkeler arasında 6. Sırada yer...
Almanya İklimi
Almanya İklimi
Almanya iklimi, orta Avrupa ülkelerinden olan Almanya'nın kuzeyinde Kuzeyindeki Denizi ve Baltık Denizi vardır. Diğer üç tarafı karasaldır ve bu bölgelerde çeşitli ülkeler ile hudut komşusudur. Yüz ölçümü epeyce yayvan bir ülkedir. Alp sıradağlarına ...
Karadeniz İklimi
Karadeniz İklimi
Karadeniz İklimi,Karadeniz bölgesi, yurdumuzun en çok yağış alan bölgesidir ve bu yağışa nedeniyle bölgenin çoğunluğu ormanlık alandır. Karadeniz bölgesinde ve marmara bölgesinin karadenize bakan kıyılarında ve kuzey Anadolu'nun Karadeniz yamaçlarınd...
Doğu Anadolu Bölgesi İklimi
Doğu Anadolu Bölgesi İklimi
Doğu Anadolu Bölgesi İklimi; bu bölgemizde karasal iklim hakim olmaktadır. Karasal iklim kışları soğuk ve karlı geçen, yazları ise sıcak ve kurak geçen iklim türüdür. Bu iklim türünde kış erken başlayarak karın 90 gün yerin üzerinde kalmasına sebep o...
Savan İklimi
Savan İklimi
Savan ikliminde senelik hararet ortalaması 20°C'nin üstündedir. Yazlar sıcak ve yağışlı, kışlar sıcak ve kurak geçer. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği yaz aylarında konveksiyonel yağışlar görülür. Kış aylarında subtropikal dik basıncın (DYB) etki...
Bursa İklimi
Bursa İklimi
Bursa İklimi, şehrin tüm bölgelerinde tek bir iklime sahiptir. Oldukça gelişmiş olan Bursa, iklim açısından da insanlara hitap etmektedir. Bu nedenle ve diğer nedenler ile bursa yerleşim açısından oldukça gelişmiştir. 40 derece enlemlerinde olan Burs...
Norveç İklimi
Norveç İklimi
Norveç ikliminde sahil süresince ılıman iklim görülür. Kuzeyindeki Atlas akımının tesiriyle hararet değişiklikleri meydana çıkar. Arazi buzulludur. Genellikle yüksek platolar ve yüksek dağların aralarında randımanlı vadiler bulunur. Ovalar minik ve d...
Step İklimi
Step İklimi
Step iklimi, ılıman ve sıcak kuşaklarda karaların iç kısımlarında görülür. Ortada Avrupa`da Asya`nın iç kısımları ve Kuzeyindeki Amerika`nın ortada kısımlarında etkilidir. Yağışların kocaman bölümü ilkbaharda düşer, yazlar kurak geçer. Natürel n...
Çöl İklimi
Çöl İklimi
Çöl İklimiDünya genelinde makroklima yani büyük iklim çeşitleri üç tanedir. Çöl iklimi bu büyük iklimler içinde sıcak iklimler grubuna dahil olan ve büyük bir kısmı 30° enlemlerinde görülen yıllık yağışın yok denecek kadar az olduğu iklim türüdür.Dün...

 

Hindistan İklimi
Sert Karasal İklim
Ilıman Karasal İklim
Avustralya İklimi
Almanya İklimi
Karadeniz İklimi
Doğu Anadolu Bölgesi İklimi
Savan İklimi
Bursa İklimi
Norveç İklimi
Step İklimi
Çöl İklimi
Ilıman İklim
Çin İklimi
İklim Tipleri
İngiltere İklimi
Kanada İklimi
Almanya Bitki Örtüsü
Topoğrafya
Dünyada Görülen İklim Tipleri
İklim Kuşakları
Bozkır İklimi
Tundra İklimi
Soğuk İklimler
Japonya İklimi
Ege Bölgesinin İklimi
Muson İklimi
Amazon İklimi
Marmara Bölgesinin İklimi
İklimi Etkileyen Faktörler
Popüler İçerik
Ilıman İklim
Ilıman İklim
Ilıman iklim, kendi arasında dört farklı grupta incelenmektedir. Dünyada ormanlık bölgelerin olduğu yerlerde ve tundra ikliminin görüldüğü bölgelerde ...
Çin İklimi
Çin İklimi
Çin İklimi, ilk başta Çin Halk Cumhuriyetini tanıtalım ve sonra iklimi hakkında bilgi verelim. Çin Halk Cumhuriyeti; yüz ölçümü bakımından dünyada üçü...
İklim Tipleri
İklim Tipleri
İklim tipleri, dünya üzerinde başlıca üç grupta değerlendirilebilir. Bunlar soğuk iklimler, sıcak ve ılınman iklimlerdir. Bu iklim tipleri kendi arası...
İngiltere İklimi
İngiltere İklimi
İngiltere İklimi, Birleşik Krallık, Atlas Okyanusu, Manş Denizi, İrlanda Denizi ve Kuzey Denizi ile çevrili olan bir ada ülkesi olmasının neticesinde ...
Kanada İklimi
Kanada İklimi
Kanada İklimi; Kanada, Kuzey Amerika'nın kuzeyinde, Atlas Okyanusu ve Büyük Okyanusu arasında kalan ve Amerika Büyük Devlet'inin kuzeyinde kalan Rusy...
Almanya Bitki Örtüsü
Almanya Bitki Örtüsü
Almanya Bitki Örtüsü, Daha önceleri zengin orman örtüsüne sahip olan ülkede, insan eliyle bozulan orman varlığı, ülke yüzölçümünün % 30’una kadar geri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Hindistan İklimi
Sert Karasal İklim
Ilıman Karasal İklim
Avustralya İklimi
Almanya İklimi
İklimi Etkiliyen Faktorler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
İklimi Etkiliyen Faktorler
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022