Subtropikal İklim

Subtropikal İklim

Subtropikal iklim, dünyanın tropik kuşağının anında kuzeyindeki ve güney hududunda kuzeyindeki ve güney 23.5 °'paralellerinde bulunan Yengeç dönencesi ve Oğlak dönencesi ile sınırlanmış coğrafik bölgelerdir. 'Subtropikal' terimi tropikal ve astropikal kuşağa komşu meydana gelen ve çoğunlukla her 2 1/2 kürede 36 ve 44 paralelleri aralarında bulunan fakat bazen ek olarak üst paralellerde de görülebilen iklim bölgelerini anlam eder.

Savan (Subtropikal) İklimin Nitelikleri Nelerdir?
Önceki konularda detaylıca anlattığımız bu konuyu bu kez en gerekli meydana gelen özellikleriyle bir ek olarak veriyorum.
İklimin Adı: Savan (Subtropikal) İklim
Görüldüğü Yerler: Güney Abd kıt'asıyla Afrika kıt'asının ortada kesimlerinde görülür. (Sudan, Çad, Nijerya, Mali, Moritanya, Brezilya, Venezuela, Kolombiya, Peru ve Bolivya benzeri ülkelerde etkilidir.) Genel olarak da 10 -20 derece kuzeyindeki ve güney enlemleri arası.
Yıllık Hararet Ortalaması: 20+ oC'un üzerindedir.
Yıllık Hararet Farkı: Senelik ve gündelik hararet farkı 10 oC yetersizdir.
Yıllık Yağış Miktarı: 1000 -1200 mm civarındadır.
Yağış Rejimi: Düzensizdir. Güneş ışınlarının ek olarak yüksek geldiği (mart ve eylül) sıcak çağı yağışlı, senenin geriye kalanı kuraktır. Kışları kuraklığın sebebi canlı yüksek basıncın etkisinde kalmasıdır.
Yağış Tipi: Konveksiyonel (Yükselim) yağışlar görülür.
Akarsu Rejimi: Yağış rejimine ilişkili olarak da, akarsular düzensiz rejime sahiptir.
Toprağın Çözünme Şekli: Rutubet ve yağış fazlalığına ilişkili olarak da kimyevi çözünme görülür.
Bitki Örtüsü: Nebat örtüsü yüksek boylu ot topluluklarından meydana gelen savan'dır. Ot gurupları içinde seyrek olarak da ağaçlar görülür.
Subtropikal bölgeler dünyanın tropik kuşağının anında kuzeyindeki ve güney hududunda kuzeyindeki ve güney 23.5 °paralellerinde bulunan Yengeç dönencesi ve Oğlak dönencesi ile sınırlanmış coğrafik bölgelerdir. Subtropikal' terimi tropikal ve astropikal kuşağa komşu meydana gelen ve çoğunlukla her 2 1/2 kürede 36 ve 44 paralelleri aralarında bulunan fakat bazen ek olarak üst paralellerde de görülebilen iklim bölgelerini anlam eder. Astropika
iklime rağmen hararet değerleri belli bir süre ek olarak düşüktür ( senelik hararet değerleri 15° derece ile 18° derece içerisindedir )ve senelik hararet çeşitli ek olarak yüksektir. Astropikal iklimde görülmeyen kar yağışları ve don az ya da kimi zaman de olsa bu iklimde görülür.
Subtropikal İklimin Nitelikleri
  • Bu iklim kısmında güneş ışınları senede 2 defa yüksek açıyla düşer.
  • Güneş ışınlarının yüksek geldiği yaz çağı yağışlı, kışlar kuraktır. Nedeni; Kış aylarında DYB etki kapsamında kaldığı amaçlı yağışlar çok yüksek yetersizdir. Yaz aylarında ise bu basınç merkezi tesirini yitirir. Yağışlar çoğunlukla konveksiyonel yağışlardır.
  • Hararet ortalaması tüm yıl 20 C nin üzerindedir. Hararet farkı ekvatoral iklime yönelik fazladır.
  • Senelik yağış ölçüsü 1.000 -1.500mm içerisindedir.
  • Nebat örtüsü savanlardır. Savanlar uzunca zaman yeşil kalabilen gür ve uzunca boylu yüksek ot topluluklarıdır. Savan nebat örtüsü arasında yeraltı sularının yüzeye çıktığı yerlerde ve akarsu boylarında görülür.
Görüldüğü yerler: Ekvatoral iklim ile sahra iklimi aralarında görülür.(10 ? 20 kuzeyindeki enlemleri aralarında görülür)Afrika kıtasında Sudan ve Zambiya Güney Abd.
Yazları Yağışlı Tropikal İklimin (Savan İklimi) Natürel Nebat Örtüsü
Yaz yağışlarıyla yeşeren, uzunca boylu, gür ot topluluklarıdır. Bunlara savan ismi verilir. Savanlar aralarında yer yer kurakçıl ağaçlar görülür. Akarsu boylarında ise galeri ormanları görülür. Savanlardaki, minik akarsu boylarında görülür, çoğunlukla 50-100 m genişliğindedir.
Son Güncelleme : 17.04.2021 18:49:42
Subtropikal İklim ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Subtropikal İklim Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Subtropikal İklim"
Suptropikal iklimde nem oranlarını aramıştım ama hiç bir sitede yok
Tahsin Sayın . 31.07.2018
CEVAP YAZ
Hindistan İklimi
Hindistan İklimi
Hindistan iklimi genel olarak yağışlıdır. Güney Asya’da yer alan Hindistan’da üç çeşit iklim görülmektedir. Sıcak iklim, ıslak iklim (Muson iklimi) ve serin iklim. Hindistan’ın genelinde hakim olan iklim türü Muson iklimidir. Muson iklimi ise se...
Sert Karasal İklim
Sert Karasal İklim
Sert karasal iklim; Yaşam koşulları oldukça ağır iklim türlerinden bir tanesidir. Karasal iklim kuzey yarım kürede ve deniz etkisinden uzak ülkelerde yaşanan bir iklim çeşitidir. Karasal iklim yeterince soğuk bir iklim olmasına rağmen sert karasal ik...
Ilıman Karasal İklim
Ilıman Karasal İklim
Ilıman karasal iklim ılıman kuşakta görülen ve sıcaklık farklarının oldukça belirgin olduğu bir iklim türüdür. Dünyada bulunduğu yere ve coğrafi koşullarına göre her noktanın kendine özgü bir iklimi bulunur. Ilıman kuşak dediğimiz bölgede yaşanılan i...
Avustralya İklimi
Avustralya İklimi
Avustralya İklimi: Güney yarım kürede yer alan ve bir ada ülkesi olan Avustralya, Hint Okyanusu İle Büyük Okyanus arasında Okyanusya kıtasında yer almaktadır. Toprak bakımından bakıldığında Avustralya en büyük ülkeler arasında 6. Sırada yer...
Almanya İklimi
Almanya İklimi
Almanya iklimi, orta Avrupa ülkelerinden olan Almanya'nın kuzeyinde Kuzeyindeki Denizi ve Baltık Denizi vardır. Diğer üç tarafı karasaldır ve bu bölgelerde çeşitli ülkeler ile hudut komşusudur. Yüz ölçümü epeyce yayvan bir ülkedir. Alp sıradağlarına ...
Karadeniz İklimi
Karadeniz İklimi
Karadeniz İklimi,Karadeniz bölgesi, yurdumuzun en çok yağış alan bölgesidir ve bu yağışa nedeniyle bölgenin çoğunluğu ormanlık alandır. Karadeniz bölgesinde ve marmara bölgesinin karadenize bakan kıyılarında ve kuzey Anadolu'nun Karadeniz yamaçlarınd...
Doğu Anadolu Bölgesi İklimi
Doğu Anadolu Bölgesi İklimi
Doğu Anadolu Bölgesi İklimi; bu bölgemizde karasal iklim hakim olmaktadır. Karasal iklim kışları soğuk ve karlı geçen, yazları ise sıcak ve kurak geçen iklim türüdür. Bu iklim türünde kış erken başlayarak karın 90 gün yerin üzerinde kalmasına sebep o...
Savan İklimi
Savan İklimi
Savan ikliminde senelik hararet ortalaması 20°C'nin üstündedir. Yazlar sıcak ve yağışlı, kışlar sıcak ve kurak geçer. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği yaz aylarında konveksiyonel yağışlar görülür. Kış aylarında subtropikal dik basıncın (DYB) etki...
Bursa İklimi
Bursa İklimi
Bursa İklimi, şehrin tüm bölgelerinde tek bir iklime sahiptir. Oldukça gelişmiş olan Bursa, iklim açısından da insanlara hitap etmektedir. Bu nedenle ve diğer nedenler ile bursa yerleşim açısından oldukça gelişmiştir. 40 derece enlemlerinde olan Burs...
Norveç İklimi
Norveç İklimi
Norveç ikliminde sahil süresince ılıman iklim görülür. Kuzeyindeki Atlas akımının tesiriyle hararet değişiklikleri meydana çıkar. Arazi buzulludur. Genellikle yüksek platolar ve yüksek dağların aralarında randımanlı vadiler bulunur. Ovalar minik ve d...
Step İklimi
Step İklimi
Step iklimi, ılıman ve sıcak kuşaklarda karaların iç kısımlarında görülür. Ortada Avrupa`da Asya`nın iç kısımları ve Kuzeyindeki Amerika`nın ortada kısımlarında etkilidir. Yağışların kocaman bölümü ilkbaharda düşer, yazlar kurak geçer. Natürel n...
Çöl İklimi
Çöl İklimi
Çöl İklimiDünya genelinde makroklima yani büyük iklim çeşitleri üç tanedir. Çöl iklimi bu büyük iklimler içinde sıcak iklimler grubuna dahil olan ve büyük bir kısmı 30° enlemlerinde görülen yıllık yağışın yok denecek kadar az olduğu iklim türüdür.Dün...

 

Hindistan İklimi
Sert Karasal İklim
Ilıman Karasal İklim
Avustralya İklimi
Almanya İklimi
Karadeniz İklimi
Doğu Anadolu Bölgesi İklimi
Savan İklimi
Bursa İklimi
Norveç İklimi
Step İklimi
Çöl İklimi
Ilıman İklim
Çin İklimi
İklim Tipleri
İngiltere İklimi
Kanada İklimi
Almanya Bitki Örtüsü
Topoğrafya
Dünyada Görülen İklim Tipleri
İklim Kuşakları
Bozkır İklimi
Tundra İklimi
Soğuk İklimler
Japonya İklimi
Ege Bölgesinin İklimi
Muson İklimi
Amazon İklimi
Marmara Bölgesinin İklimi
İklimi Etkileyen Faktörler
Popüler İçerik
Ilıman İklim
Ilıman İklim
Ilıman iklim, kendi arasında dört farklı grupta incelenmektedir. Dünyada ormanlık bölgelerin olduğu yerlerde ve tundra ikliminin görüldüğü bölgelerde ...
Çin İklimi
Çin İklimi
Çin İklimi, ilk başta Çin Halk Cumhuriyetini tanıtalım ve sonra iklimi hakkında bilgi verelim. Çin Halk Cumhuriyeti; yüz ölçümü bakımından dünyada üçü...
İklim Tipleri
İklim Tipleri
İklim tipleri, dünya üzerinde başlıca üç grupta değerlendirilebilir. Bunlar soğuk iklimler, sıcak ve ılınman iklimlerdir. Bu iklim tipleri kendi arası...
İngiltere İklimi
İngiltere İklimi
İngiltere İklimi, Birleşik Krallık, Atlas Okyanusu, Manş Denizi, İrlanda Denizi ve Kuzey Denizi ile çevrili olan bir ada ülkesi olmasının neticesinde ...
Kanada İklimi
Kanada İklimi
Kanada İklimi; Kanada, Kuzey Amerika'nın kuzeyinde, Atlas Okyanusu ve Büyük Okyanusu arasında kalan ve Amerika Büyük Devlet'inin kuzeyinde kalan Rusy...
Almanya Bitki Örtüsü
Almanya Bitki Örtüsü
Almanya Bitki Örtüsü, Daha önceleri zengin orman örtüsüne sahip olan ülkede, insan eliyle bozulan orman varlığı, ülke yüzölçümünün % 30’una kadar geri...
Topoğrafya
Topoğrafya
Topografya; vadi, dağ, tepe, gibi yüzeylerin fiziksel özelliklerini gösterir. Topoğrafya bir kara parçasının doğal engebe ve özelliklerinin kağıt üzer...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Hindistan İklimi
Sert Karasal İklim
Ilıman Karasal İklim
Avustralya İklimi
Almanya İklimi
İklimi Etkiliyen Faktorler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
İklimi Etkiliyen Faktorler
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022