Matematik İklim Kuşakları

Matematik İklim Kuşakları

Matematik iklim kuşakları, iklim kuşakları güneş ışınlarının yıl içindeki geliş açılarının farkından ötürü ortaya çıkmıştır. Bu iklim kuşakları güneş ışınlarının geliş açılarına göre farklı sıcaklık değerlerine sahiptirler. Yani kısaca söylemek gerekirse iklim kuşakları eksen eğikliğine bağlı olarak görülmeye başlanmıştır. Buna göre bir yorum yapacak olursak; ekvator ile dönenceler arasında kalan alan tropikal kuşak, dönenceler ile kutup daireleri arasında kalan kısım orta kuşak ve kutup daireleri ile kutup noktaları arasında kalan kısma ise kutup kuşağı adı verilir. Tropikal kuşak güneş ışınlarını yıl içerisinde 90 derecelik açı ile alabilen alanlardan oluşurken, kutup kuşağındaki yerler yılın bazı dönemlerinde güneş ışınlarını hiç almayan yerleri de kapsamaktadır.

İklim kuşaklarının yeryüzünün üstüne düşen güneş ışınlarına göre ayırma işlemleri Antik Çağdan günümüze kadar yapılmaktadır. Bu iklim kuşaklarının dağıtımı yani adlandırılması, güneş ışınlarının astronomik dağılışlarına göre yapılan bir ayrımdır; yıllık ve günlük oynamaların az olmasına neden olarak nemli okyanus iklimini oluşturan denizlerin etkisini hesaba katmamışlardır. Kıtaların iç bölgelerinde görülen kara iklimi ile deniz birbirinden oldukça farklılık göstermektedir. Herkes tarafından benimsenen ideal bir iklim kuşağı ayrımı yoktur. Kuşaklar genellikle yağış ve ısıya göre belirlenmiş olup, canlılar dünyası üzerinde yani hayvanların ve bitkilerin üzerindeki etkilerine göre düzenlenmiştir. Doğal olarak, belirli bir iklimin görüldüğü bölgede orman, çöl, step veyahut tundra gibi belirli bitki örtüleri bulunmaktadır. İki çeşit iklim kuşakları bulunmaktadır. Sıcaklık kuşakları ve matematik iklim kuşakları. Matematik iklim kuşağını ince ayrıntıyla ele alalım.

Matematik İklim Kuşakları

Matematik iklim kuşakları, eksen eğikliğinin etkisi ile aydınlanma sürelerinin birbirinden farklı olan ve her iki yarım kürede de birbirinin simetriği şeklinde ortaya çıkan alanlar matematik iklim kuşakları olarak adlandırılır. Matematik iklimi ve sıcaklık kuşakları birbirinden çok farklıdır. Çünkü matematik iklim kuşakları eksen eğikliğini esas alırken, sıcaklık kuşakları sıcaklıkları esas almıştır.

Eksen Eğikliği Olmasaydı
 • Mevsimler oluşmazdı.
 • Gece ve gündüz süreleri dünyanın her bir yerinde eşit olurdu.
 • Güneş ışınları sadece Ekvatora dik açı ile gelirdi.
 • Dünyada yaşanabilir alanlar daralırdı.
 • Orta kuşakta sürekli bahar mevsimi yaşanırdı.
 • Kutuplar sürekli alacakaranlığı yaşardı.
 • Ekvator daha sıcak, kutuplar ise daha soğuk olurdur.
Ekvatorla Ekliptik arasındaki açı 23˚27’ den daha büyük olsaydı;
 • Kutup daireleri kutup noktalarından uzaklaşırdı.
 • Güneş ışınlarının dik geldiği alanlar genişlerdi.
 • Dönenceler ekvatordan uzaklaşırdı.
 • Kutup kuşağı ve tropikal kuşak genişler, orta kuşak daralırdı.
 • Ekvator hariç, gece ve gündüz arasında bulunan zaman farkı artardı.
 • Mevsimlik sıcaklık farkı artardı.
 • Ekvator ve ekvator çevresinde ortalama sıcaklıklar azalırdı.
Ekvator’la kliptik arasındaki açı 23˚27’den küçük olsaydı yukarıda yazmış olduğumuz sonuçların tam tersi olurdu.
Son Güncelleme : 30.03.2021 23:59:59
Matematik İklim Kuşakları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Matematik İklim Kuşakları Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Matematik İklim Kuşakları"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Hindistan İklimi
Hindistan İklimi
Hindistan iklimi genel olarak yağışlıdır. Güney Asya’da yer alan Hindistan’da üç çeşit iklim görülmektedir. Sıcak iklim, ıslak iklim (Muson iklimi) ve serin iklim. Hindistan’ın genelinde hakim olan iklim türü Muson iklimidir. Muson iklimi ise se...
Sert Karasal İklim
Sert Karasal İklim
Sert karasal iklim; Yaşam koşulları oldukça ağır iklim türlerinden bir tanesidir. Karasal iklim kuzey yarım kürede ve deniz etkisinden uzak ülkelerde yaşanan bir iklim çeşitidir. Karasal iklim yeterince soğuk bir iklim olmasına rağmen sert karasal ik...
Ilıman Karasal İklim
Ilıman Karasal İklim
Ilıman karasal iklim ılıman kuşakta görülen ve sıcaklık farklarının oldukça belirgin olduğu bir iklim türüdür. Dünyada bulunduğu yere ve coğrafi koşullarına göre her noktanın kendine özgü bir iklimi bulunur. Ilıman kuşak dediğimiz bölgede yaşanılan i...
Avustralya İklimi
Avustralya İklimi
Avustralya İklimi: Güney yarım kürede yer alan ve bir ada ülkesi olan Avustralya, Hint Okyanusu İle Büyük Okyanus arasında Okyanusya kıtasında yer almaktadır. Toprak bakımından bakıldığında Avustralya en büyük ülkeler arasında 6. Sırada yer...
Almanya İklimi
Almanya İklimi
Almanya iklimi, orta Avrupa ülkelerinden olan Almanya'nın kuzeyinde Kuzeyindeki Denizi ve Baltık Denizi vardır. Diğer üç tarafı karasaldır ve bu bölgelerde çeşitli ülkeler ile hudut komşusudur. Yüz ölçümü epeyce yayvan bir ülkedir. Alp sıradağlarına ...
Karadeniz İklimi
Karadeniz İklimi
Karadeniz İklimi,Karadeniz bölgesi, yurdumuzun en çok yağış alan bölgesidir ve bu yağışa nedeniyle bölgenin çoğunluğu ormanlık alandır. Karadeniz bölgesinde ve marmara bölgesinin karadenize bakan kıyılarında ve kuzey Anadolu'nun Karadeniz yamaçlarınd...
Doğu Anadolu Bölgesi İklimi
Doğu Anadolu Bölgesi İklimi
Doğu Anadolu Bölgesi İklimi; bu bölgemizde karasal iklim hakim olmaktadır. Karasal iklim kışları soğuk ve karlı geçen, yazları ise sıcak ve kurak geçen iklim türüdür. Bu iklim türünde kış erken başlayarak karın 90 gün yerin üzerinde kalmasına sebep o...
Savan İklimi
Savan İklimi
Savan ikliminde senelik hararet ortalaması 20°C'nin üstündedir. Yazlar sıcak ve yağışlı, kışlar sıcak ve kurak geçer. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği yaz aylarında konveksiyonel yağışlar görülür. Kış aylarında subtropikal dik basıncın (DYB) etki...
Bursa İklimi
Bursa İklimi
Bursa İklimi, şehrin tüm bölgelerinde tek bir iklime sahiptir. Oldukça gelişmiş olan Bursa, iklim açısından da insanlara hitap etmektedir. Bu nedenle ve diğer nedenler ile bursa yerleşim açısından oldukça gelişmiştir. 40 derece enlemlerinde olan Burs...
Norveç İklimi
Norveç İklimi
Norveç ikliminde sahil süresince ılıman iklim görülür. Kuzeyindeki Atlas akımının tesiriyle hararet değişiklikleri meydana çıkar. Arazi buzulludur. Genellikle yüksek platolar ve yüksek dağların aralarında randımanlı vadiler bulunur. Ovalar minik ve d...
Step İklimi
Step İklimi
Step iklimi, ılıman ve sıcak kuşaklarda karaların iç kısımlarında görülür. Ortada Avrupa`da Asya`nın iç kısımları ve Kuzeyindeki Amerika`nın ortada kısımlarında etkilidir. Yağışların kocaman bölümü ilkbaharda düşer, yazlar kurak geçer. Natürel n...
Çöl İklimi
Çöl İklimi
Çöl İklimiDünya genelinde makroklima yani büyük iklim çeşitleri üç tanedir. Çöl iklimi bu büyük iklimler içinde sıcak iklimler grubuna dahil olan ve büyük bir kısmı 30° enlemlerinde görülen yıllık yağışın yok denecek kadar az olduğu iklim türüdür.Dün...

 

Hindistan İklimi
Sert Karasal İklim
Ilıman Karasal İklim
Avustralya İklimi
Almanya İklimi
Karadeniz İklimi
Doğu Anadolu Bölgesi İklimi
Savan İklimi
Bursa İklimi
Norveç İklimi
Step İklimi
Çöl İklimi
Ilıman İklim
Çin İklimi
İklim Tipleri
İngiltere İklimi
Kanada İklimi
Almanya Bitki Örtüsü
Topoğrafya
Dünyada Görülen İklim Tipleri
İklim Kuşakları
Bozkır İklimi
Tundra İklimi
Soğuk İklimler
Japonya İklimi
Ege Bölgesinin İklimi
Muson İklimi
Amazon İklimi
Marmara Bölgesinin İklimi
İklimi Etkileyen Faktörler
Popüler İçerik
Ilıman İklim
Ilıman İklim
Ilıman iklim, kendi arasında dört farklı grupta incelenmektedir. Dünyada ormanlık bölgelerin olduğu yerlerde ve tundra ikliminin görüldüğü bölgelerde ...
Çin İklimi
Çin İklimi
Çin İklimi, ilk başta Çin Halk Cumhuriyetini tanıtalım ve sonra iklimi hakkında bilgi verelim. Çin Halk Cumhuriyeti; yüz ölçümü bakımından dünyada üçü...
İklim Tipleri
İklim Tipleri
İklim tipleri, dünya üzerinde başlıca üç grupta değerlendirilebilir. Bunlar soğuk iklimler, sıcak ve ılınman iklimlerdir. Bu iklim tipleri kendi arası...
İngiltere İklimi
İngiltere İklimi
İngiltere İklimi, Birleşik Krallık, Atlas Okyanusu, Manş Denizi, İrlanda Denizi ve Kuzey Denizi ile çevrili olan bir ada ülkesi olmasının neticesinde ...
Kanada İklimi
Kanada İklimi
Kanada İklimi; Kanada, Kuzey Amerika'nın kuzeyinde, Atlas Okyanusu ve Büyük Okyanusu arasında kalan ve Amerika Büyük Devlet'inin kuzeyinde kalan Rusy...
Almanya Bitki Örtüsü
Almanya Bitki Örtüsü
Almanya Bitki Örtüsü, Daha önceleri zengin orman örtüsüne sahip olan ülkede, insan eliyle bozulan orman varlığı, ülke yüzölçümünün % 30’una kadar geri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Hindistan İklimi
Sert Karasal İklim
Ilıman Karasal İklim
Avustralya İklimi
Almanya İklimi
İklimi Etkiliyen Faktorler
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
İklimi Etkiliyen Faktorler
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022