Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
İklim Değişikliği

İklim Değişikliği

İklim Değişikliği; İklim sistemi, atmosfer, kara yüzeyleri, kar ve buz, okyanuslar ve diğer su kütleleri ile canlıları içine alan karmaşık olan ve etkileşimli bir sistemdir. Bu sistem, vakit içerisinde, kendi iç dinamiklerinin etkisi altında ve dış etmenler de bulunan farklılıklara bağlı olarak yavaş bir şekilde farklılaşma gösterir. Dış zorlamalar, volkanik patlamalar ve güneşle ile ilgili farklılıklar gibi doğal olan olaylar ile atmosferin bileşiminde yer alan insan kaynaklı farklılıkları bulundurur. Güneş radyasyonu, iklim sisteminin güç kaynağıdır. Yerküre'nin radyasyonunu etkileyen ve buna bağlı olarak iklimi farklılaştıran temel yollar yer almaktadır.

Gelen güneş radyasyonunda bulunan farklılıklar. Güneş radyasyonunun yansıtılan bölgesindeki farklılıklar. Yerküre'den uzaya geri gidebilen uzun dalgalı radyasyondaki farklılıklar. Bunların yanı sıra, rüzgârlar ve okyanus akıntılarının, yerküre yüzeyi üstündeki ısı dağılımında oynadıkları rol sebebiyle, iklim üstünde önemli etkileri yer almaktadır. İklim farklılığı, sebebi ne olursa olsun iklimin ortalama durumunda veya farklılığında onlarca sene veya daha uzun süre boyunca oluşan farklılıklar şeklinde tanımlanmaktadır.

Dünyamızın bugüne değin tarihi boyunca, yaklaşık olarak 4,5 milyarlık bir periyotta iklim sisteminde, milyonlarca seneden on senelere kadar bütün vakit ölçeklerinde doğal etmenler ve süreçlerle birçok farklılık meydana gelmiştir. Jeolojik devirlerdeki iklim farklılıkları, özellikle buzul hareketleri ve deniz seviyesindeki farklılıklar vasıtası ile sadece dünya coğrafyasını farklılaştırmak ile yetinmemiş, ekolojik sistemlerde de kalıcı farklılıklar meydana getirmiştir. Günümüzde bahsedilen küresel iklim farklılığı ise fosil yakıtların yakılması, arazi kullanımı farklılıkları, ormansızlaştırma ve sanayide oluşan zamanlar gibi insan etkinlikleriyle atmosfere gönderilen sera gazı birikimlerindeki hızlı yükselişin doğal sera etkisini (Yeryüzünde ve atmosferde tutulan ısı enerjisi, atmosfer ve okyanus dolaşımı ile yeryüzünde dağılır ve uzun dalgalı olan yer radyasyonu olarak atmosfere geri verilir. Bunun bir kısmı, bulutlarca ve atmosferde bulunan sera etkisini düzenleyen sera gazları ile su buharı, karbondioksit, metan, diazotmonoksit, ozon, gibi soğutularak atmosferden tekrar geri salınır.

Bu sayede yerküre yüzeyi ve alt atmosfer ısınır. Yerkürenin beklenenden daha çok ısınmasını oluşturan ve ısı dengesini düzenleyen bu vakit de doğal sera etkisi denmektedir). Kuvvetlendirmesi neticesinde yerkürenin ortalama yüzey sıcaklıklarındaki yükselişi ve iklimde meydana gelen farklılıkları ifade etmektedir. Sera gazı emisyonlarında bulunan bu yükseliş, özellikle 1750'li senelerden beri, yani sanayi devriminden bu yana net olarak gözlemlenmektedir. En önemli sera gazı olan CO2'nin atmosferde bulunan birikmesi sanayi öncesi zamanda yaklaşık 280 ppm'den (Milyonda bir parçacık) 2005 senesinde 379 ppm'e yükselmiştir. Sanayi öncesi zamanda yaklaşık olarak 715 ppb olan CH4 birikimi, 2005 senesinde ise 1774 ppb'e yükselmiştir. Küresel atmosferik diazot monoksit birikimi %18 miktarında yükseliş göstermiş ve sanayi öncesi yaklaşık olarak 270 ppb'den 2005 senesinde 319 ppb'ye yükselmiştir.
Son Güncelleme : 21.01.2024 13:37:29
İklim Değişikliği ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
İklim Değişikliği Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "İklim Değişikliği"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Hindistan İklimi
Hindistan İklimi
Hindistan iklimi genel olarak yağışlıdır. Güney Asya'da yer alan Hindistan'da üç çeşit iklim görülmektedir. Sıcak iklim, ıslak iklim (Muson iklimi) ve serin iklim. Hindistan'ın genelinde hâkim olan iklim türü Muson iklimidir. Muson iklimi ise sel olu...
Sert Karasal İklim
Sert Karasal İklim
Sert karasal iklim; Yaşam koşulları oldukça ağır iklim türlerinden bir tanesidir. Karasal iklim kuzey yarım kürede ve deniz etkisinden uzak ülkelerde yaşanan bir iklim çeşididir. Karasal iklim yeterince soğuk bir iklim olmasına rağmen sert karasal ik...
Ilıman Karasal İklim
Ilıman Karasal İklim
Ilıman karasal iklim ılıman kuşakta görülen ve sıcaklık farklarının oldukça belirgin olduğu bir iklim türüdür. Dünyada bulunduğu yere ve coğrafi koşullarına göre her noktanın kendine özgü bir iklimi bulunur. Ilıman kuşak dediğimiz bölgede yaşanılan i...
Avustralya İklimi
Avustralya İklimi
Avustralya İklimi: Güney yarım kürede yer alan ve bir ada ülkesi olan Avustralya, Hint Okyanusu ile Büyük Okyanus arasında Okyanusya kıtasında yer almaktadır. Toprak bakımından bakıldığında Avustralya en büyük ülkeler arasında 6. Sırada yer aldığında...
Almanya İklimi
Almanya İklimi
Almanya iklimi, orta Avrupa ülkelerinden olan Almanya'nın kuzeyinde Kuzeyindeki Denizi ve Baltık Denizi vardır. Diğer üç tarafı karasaldır ve bu bölgelerde çeşitli ülkeler ile hudut komşusudur. Yüz ölçümü epeyce yayvan bir ülkedir. Alp sıradağlarına ...
Karadeniz İklimi
Karadeniz İklimi
Karadeniz İklimi, Karadeniz bölgesi yurdumuzun en çok yağış alan bölgesidir ve bu yağışa nedeniyle bölgenin çoğunluğu ormanlık alandır.Karadeniz bölgesinde ve Marmara bölgesinin Karadeniz'e bakan kıyılarında ve kuzey Anadolu'nun Karadeniz yamaçlarınd...
Doğu Anadolu Bölgesi İklimi
Doğu Anadolu Bölgesi İklimi
Doğu Anadolu Bölgesi İklimi; bu bölgemizde karasal iklim hâkim olmaktadır. Karasal iklim kışları soğuk ve karlı geçen, yazları ise sıcak ve kurak geçen iklim türüdür. Bu iklim türünde kış erken başlayarak karın 90 gün yerin üzerinde kalmasına sebep o...
Savan İklimi
Savan İklimi
Savan ikliminde senelik hararet ortalaması 20°C'nin üstündedir. Yazlar sıcak ve yağışlı, kışlar sıcak ve kurak geçer. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği yaz aylarında konveksiyonel yağışlar görülür. Kış aylarında subtropikal dik basıncın (DYB) etki...
Bursa İklimi
Bursa İklimi
Bursa İklimi, şehrin tüm bölgelerinde tek bir iklime sahiptir. Oldukça gelişmiş olan Bursa, iklim açısından da insanlara hitap etmektedir. Bu nedenle ve diğer nedenler ile bursa yerleşim açısından oldukça gelişmiştir. 40 derece enlemlerinde olan Burs...
Norveç İklimi
Norveç İklimi
Norveç ikliminde sahil süresince ılıman iklim görülür. Kuzeyindeki Atlas akımının tesiriyle hararet değişiklikleri meydana çıkar. Arazi buzulludur. Genellikle yüksek platolar ve yüksek dağların aralarında randımanlı vadiler bulunur. Ovalar minik ve d...
Step İklimi
Step İklimi
Step iklimi, ılıman ve sıcak kuşaklarda karaların iç kısımlarında görülür. Ortada Avrupa`da Asya`nın iç kısımları ve Kuzeyindeki Amerika`nın ortada kısımlarında etkilidir. Yağışların kocaman bölümü ilkbaharda düşer, yazlar kurak geçer. Natürel nebat ...
Çöl İklimi
Çöl İklimi
Çöl İklimiDünya genelinde makroklima yani büyük iklim çeşitleri üç tanedir. Çöl iklimi bu büyük iklimler içinde sıcak iklimler grubuna dahil olan ve büyük bir kısmı 30° enlemlerinde görülen yıllık yağışın yok denecek kadar az olduğu iklim türüdür.Dün...

 

Hindistan İklimi
Sert Karasal İklim
Ilıman Karasal İklim
Avustralya İklimi
Almanya İklimi
Karadeniz İklimi
Doğu Anadolu Bölgesi İklimi
Savan İklimi
Bursa İklimi
Norveç İklimi
Step İklimi
Çöl İklimi
Ilıman İklim
Çin İklimi
İklim Tipleri
İngiltere İklimi
Kanada İklimi
Almanya Bitki Örtüsü
Topoğrafya
Dünyada Görülen İklim Tipleri
İklim Kuşakları
Bozkır İklimi
Tundra İklimi
Soğuk İklimler
Japonya İklimi
Ege Bölgesinin İklimi
Muson İklimi
Amazon İklimi
Marmara Bölgesinin İklimi
İklimi Etkileyen Faktörler
Popüler İçerik
Ilıman İklim
Ilıman İklim
Ilıman iklim, kendi arasında dört farklı grupta incelenmektedir. Dünyada ormanlık bölgelerin olduğu yerlerde ve tundra ikliminin görüldüğü bölgelerde ...
Çin İklimi
Çin İklimi
Çin İklimi, ilk başta Çin Halk Cumhuriyetini tanıtalım ve sonra iklimi hakkında bilgi verelim. Çin Halk Cumhuriyeti; yüz ölçümü bakımından dünyada üçü...
İklim Tipleri
İklim Tipleri
İklim tipleri, dünya üzerinde başlıca üç grupta değerlendirilebilir. Bunlar soğuk iklimler, sıcak ve ılınman iklimlerdir. Bu iklim tipleri kendi arası...
İngiltere İklimi
İngiltere İklimi
İngiltere İklimi, Birleşik Krallık, Atlas Okyanusu, Manş Denizi, İrlanda Denizi ve Kuzey Denizi ile çevrili olan bir ada ülkesi olmasının neticesinde ...
Kanada İklimi
Kanada İklimi
Kanada İklimi;  Kanada, Kuzey Amerika'nın kuzeyinde, Atlas Okyanusu ve Büyük Okyanusu arasında kalan ve Amerika Büyük Devlet'inin kuzeyinde kalan Rusy...
Almanya Bitki Örtüsü
Almanya Bitki Örtüsü
Almanya Bitki Örtüsü, Daha önceleri zengin orman örtüsüne sahip olan ülkede, insan eliyle bozulan orman varlığı, ülke yüzölçümünün % 30’una kadar geri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Hindistan İklimi
Sert Karasal İklim
Ilıman Karasal İklim
Avustralya İklimi
Almanya İklimi
İklimi Etkiliyen Faktorler
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
İklimi Etkiliyen Faktorler
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024